NedPol Advies

Życie i praca w Holandii

Przewodnik opublikowany przez holenderskie Ministerstwo do Spraw Społecznych i Pracy 


http://docs.minszw.nl/pdf/4/2010/4_2010_1_26461.pdf

Wysyłasz pracownika do pracy w Holandii?

Każda firma lub podmiot prawny zapewniający pracowników do pracy w Holandii musi zarejestrować się jako taka w Rejestrze handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej. Nie ma znaczenia, czy firma posiadasiedzibę w Holandii, czy za granicą.

NedPol pomaga polskim firma przy procedurze rejestracyjnej: http://nedpoladvies.nl

Więcej na ten temat: http://www.kvk.nl/download/Zatrudnianie%20lub%20zapewnianie%20procowników%20w%20Holandi_tcm109-365806.pdfUstawa dotycząca świadczeń pracowniczych w Holandii (WKR- Werkkostenregeling)

Z dniem 1 stycznia 2015 Holandia wprowadziła ustawę dotyczące  świadczeń pracowniczych. 

Do kategorii "świadczeń" należą deklarowane koszta, rekompensaty, wyposażanie miejsca pracy i tym podobne.

Oddelegowanie pracownika do pracy w Holandii

Pracownik oddelegowany do pracy w Niderlandach

W przypadku czasowej pracy w Niderlandach na rzecz polskiego pracodawcy lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej z siedzibą jedynie w Polsce, pracownika łączy umowa o pracę z polskim podmiotem. Dlatego postanowienia umowy muszą być zgodne z polskimi przepisami prawa pracy. Pracodawcę obowiązują jednak także niektóre przepisy niderlandzkie. Pracodawca nie może w żadnym wypadku płacić mniej, niż wynosi holenderska ustawowa płaca minimalna i jest zobowiązany do wypłaty dodatku wakacyjnego (vakantietoeslag). Pracownik będzie się mógł powołać na przepisy prawa holenderskiego. Dotyczy to np. czasu pracy, warunków pracy, nie ma znaczenia czy umowa została zawarta w języku polskim czy holenderskim.


 http://nedpoladvies.nl