NedPol Advies

Wysyłasz pracownika do pracy w Holandii?

Każda firma lub podmiot prawny zapewniający pracowników do pracy w Holandii musi zarejestrować się jako taka w Rejestrze handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej. Nie ma znaczenia, czy firma posiadasiedzibę w Holandii, czy za granicą.

NedPol pomaga polskim firma przy procedurze rejestracyjnej: http://nedpoladvies.nl

Więcej na ten temat: http://www.kvk.nl/download/Zatrudnianie%20lub%20zapewnianie%20procowników%20w%20Holandi_tcm109-365806.pdf