NedPol Advies

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

Mieszkając i działając/pracując w różnych krajach mamy do czynienia z różnymi systemami prawno - podatkowymi.

Nasza firma opiera się na współpracy z holenderskimi partnerami, mamy doświadczenie w zakresie polskiego i holenderskiego prawa jak również prawa Unii Europejskiej i dlatego fizyczne granice nie mają dla nas znaczenia.

Wolność przpływu kapitału, towarów i pracowników między krajami Unii Europejskiej nie jest bez znaczenia. Nie zawsze prawo krajowe jest z tymi zasadami w zgodzie. Naszym celem jest poszukiwanie najkorzystniejszych dla naszych klientów rozwiązań finansowych i prawnych. Jeśli prawo danego kraju nie działa zgodnie z zasadami wspólnościowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej to można takiemu prawu się sprzeciwić i my wiemy jak to osiągnąć.

Home