NedPol Advies

Misja Nedpol Advies

Naszym celem jest zapewnienie klientom profesjonalnej i najszerszej możliwie usługi, uporządkowanej i przejrzystej administracji, a w konsekwencji uczucia bezpieczeństwa finansowego. Informujemy naszych klientów o bieżących i nadchodzących zmianach regulacji prawnych. Pomagamy odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawno-finansowej. W ten sposób nasi klienci unikają nieprzyjemnych i kosztownych niespodzianek. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu wiemy, które zmiany mają zastosowanie w konkretnej sytuacji naszych klientów. Stali klienci otrzymują periodyczne broszury informacyjne, w których informujemy o nowych interesujących możliwościach i rozwiązaniach.

Międzynarodowy zasięg

Dzięki znajomości prawa polskiego, holenderskiego i unijnego jesteśmy w stanie asystować naszych klientów w ich międzynarodowej działalności i co ważniejsze pomóc w uniknięciu negatywnych efektów podlegania regulacjom dwóch lub więcej krajów. Mamy również doświadczenie w relacjach holendersko-belgijskich.


Oferta