NedPol Advies

Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

W odniesieniu do transgranicznego zatrudnienia i przedsiębiorczości istotne jest nie tylko pytanie o to gdzie dochody są opodatkowane ale również o to, w którym kraju płacić należy składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
Oferta/Cennik